Language :
Shopping Cart - 0 บาท

You have no items in your shopping cart.

บริการให้เช่า

บริษัท โปรเจคเตอร์ เอาท์เล็ต จำกัด มีบริการเครื่องให้เช่าในราคาประหยัด

ขั้นตอนการขอเช่าโปรเจคเตอร์

 • 1.ค่าเช่าโปรเจคเตอร์ ตามความสว่าง และความละเอียด
  ความสว่าง 2,000 lm ความละเอียด 800x600 (SVGA) ค่าเช่าวันละ 500 ค่ามัดจำเครื่อง 10,000 บาท
  ความสว่าง 2,500 lm ความละเอียด 800x600 (SVGA) ค่าเช่าวันละ 900 ค่ามัดจำเครื่อง 10,000 บาท
  ความสว่าง 2,000 lm ความละเอียด 1024x768 (XGA) ค่าเช่าวันละ 900 ค่ามัดจำเครื่อง 20,000 บาท
  ความสว่าง 2,500 lm ความละเอียด 1024x768 (XGA) ค่าเช่าวันละ 1,500 ค่ามัดจำเครื่อง 20,000 บาท
  ความสว่าง 3,000 lm ความละเอียด 1024x768 (XGA) ค่าเช่าวันละ 2,000 ค่ามัดจำเครื่อง 30,000 บาท
 • 2.กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเช่าเครื่อง 1 วัน พร้อมชำระค่าบริการ
 • 3.สามารถมัดจำเครื่องเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต คืนให้หลังจากนำเครื่องเช่ามาคืน
 • 4.รับเครื่องเช่าได้ช่วง 16.00-18.00 คืนเครื่องก่อนเที่ยง (รับและคืน เครื่องที่ฟอร์จูน เท่านั้น)


ตัวอย่างเช่นลูกค้าต้องการใช้เครื่องเช่าวันอังคาร สามารถเข้ามารับเครื่องได้วันจันทร์ช่วง 16.00-18.00
คืนเครื่องวันพุธก่อนเที่ยง คิดค่าบริการเท่ากับ 1 วัน